Bạn sắp đi Mỹ (USA) và muốn vào mạng, liên lạc với mọi người. Hãy mua sim du lịch Mỹ tại Thaiduongstore.com trước chuyến đi. Bạn sẽ thoải mái gọi điện, dùng internet tốc độ cao tại Mỹ.

Giảm giá!
Giá chỉ:   30,000 VND
Giảm giá!
Giá chỉ:   650,000 VND
Giảm giá!
Giá chỉ:   105,000 VND
Giảm giá!
Giá chỉ:   170,000 VND
Giảm giá!
Giá chỉ:   257,000 VND
Giảm giá!
Giảm giá!
Giá chỉ:   139,000 VND