Chính sách hoàn tiền trong trường hợp sim bị lỗi

Thai Duong Store sẽ thu lại sim và hoàn tiền 100% trong trường hợp sim bị lỗi kỹ thuật.

Điều kiện:

 • Quý khách vui lòng liên hệ Thai Duong Store trong vòng 24 giờ đầu tiên không sử dụng được sim để được đội ngũ kỹ thuật của Thai Duong Store hỗ trợ.
 • Thai Duong Store căn cứ hoàn tiền dựa trên xác nhận của đội ngũ kỹ thuật là sim bị lỗi kỹ thuật.
 • Quý khách vui lòng giữ lại thẻ sim bị lỗi để làm căn cứ hoàn tiền.
 • Thai Duong Store sẽ không hoàn tiền vượt quá giá trị của sim.

Những trường hợp không thu lại sim và hoàn tiền

 • Điạ điểm nơi đến (khu vực cấm sóng, hẻo lánh, đồi núi, hải đảo…) không thu được sóng hoặc sóng yếu.
 • Do máy di động có cài đặt riêng dẫn đến việc không thể sử dụng.
 • Do điện thoại bị lock/ khóa mạng.
 • Không sử dụng được một trong số những tính năng của sim do các lý do khách quan. Ví dụ: không chia sẻ được hotspot do cài đặt riêng của máy.
 • Nguyên nhân bất khả kháng: nghẽn mạng, sập mạng do lỗi xuất phát từ phía nhà mạng địa phương.
 • Những nguyên nhân khác (sau khi sim đã được kích hoạt).
 • Quý khách vui lòng liên hệ Thai Duong Store trong vòng 24 giờ đầu tiên nếu không sử dụng được sim để được đội ngũ kỹ thuật của Thai Duong Store hỗ trợ khắc phục. Thai Duong Store rất tiếc sẽ không hoàn tiền trong trường hợp Quý khách không liên hệ với Thai Duong Store để được trợ giúp trong suốt chuyến đi của Quý khách.

Quý khách Đặt hàng đồng nghĩa với đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên.